Preekbeurten

Al sinds 1984 ga ik regelmatig voor in kerkdiensten. Ik ervaar het als een groot voorrecht dat ik als dienstknecht van God de gemeente van Jezus Christus mag dienen in de verkondiging van het Woord. U kunt mij uitnodigen om voor te gaan in kerkdiensten waar ik kan spreken over allerlei thema’s. Mijn ervaring als docent in het voorgezet onderwijs heeft mij geleerd om aan te sluiten met bij jeugd en op eigentijdse manier hun hart te raken. Bij spreken is het van belang dat we, zeker taalkundig, aansluiten bij de doelgroep die voor ons zit. Dat is één van de dingen die ik in het onderwijs heb geleerd. Bij de prediking gaat het in de eerste plaats om de boodschap van de Here Jezus. Hij kwam en stierf voor onze zonden en dat moet iedereen weten. Daarnaast gaat het om de praktijk van het leven van elke dag. Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven de Here Jezus weerspiegelen en Zijn geur verspreiden. Hoe kunnen we laten zien dat we het eigendom van Hem zijn.

Voor meer informatie kunt u altijd mailen: hanno@hannosnippe.nl